Проектиране и производство на електрически табла по индивидуален проект

Еми електрик извършва пълно проектиране на електрически табла по индивидуални проекти. Екипът на компанията има богат опит в изграждането на:

  • Главни и разпределителни табла за производствени цели.

  • Разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение /НН/.

  • Командни шкафове и табла за управление на технологично оборудване, съответно лентови транспортьори, редлери, вибротранспортьори, елеватори, вентилатори, мелници и др.

  • Табла за управление на улично осветление;

  • Табла за автоматизация (КИП и А);

  • Ел. табла за среди с високи температури и налягане – намиращи приложение при преработка на петрол и петролни продукти;

  • Индустриални специализирани табла спрямо изискванията на клиента;