Проектиране и изработка на комплектно електрообзавеждане

Еми електрик извършва пълно проектиране на електрически системи, както за нови съоръжения, така и за модернизация на съществуващи. Инженерният състав на компанията има богат опит в изграждането и модернизацията.