Услуги

Компанията доставя електрооборудване и апаратура ниско и средно напрежение по договори и по индивидуални поръчки.

Ние можем да доставим електрооборудване на различни производители на най-добри цени:

  • Мощностни прекъсвачи и разеденители ниско напрежение /НН/;

  • Разединители със стопяеми предпазители;

  • Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, средно напрежение.

  • Токови и напреженови измервателни трансформатори, средно напрежение.

  • Контактори и защитни релета;

  • Моторни пускатели;

  • Бутони, ключове, сигнални лампи и др.

  • Вакумни и елегазови прекъсвачи средно напрежение /Ср.Н/;

  • Комплектни разпределителни уредби средно напрежение /Ср.Н/.

  • Друга електроапаратура по изискване на клиента;

За нас е важно клиента да направи правилния избор, като нашите специалисти ще ви консултират за това.