Машини и съоръжения

Еми Електрик разполага със съвременни мощности за обработка и производство на изделия от метал. Към момента ние предлагаме богата гама от услуги.

Възможностите на компанията позволяват комплексно проектиране и конструиране на всякакви видове метални конструкции и съоръжения.

В понятието проектиране се включват изчисленията и конструирането. Техническата документация съдържа всичко необходимо за изработване, монтаж, изпитвания и експлоатация на създаваната конструкция.

В производствената база на компанията се произвежда Ротационна сушилня, предназначена за сушене на твърди продукти от биомаса.