Индустриални специализирани табла

Възможностите на компанията позволяват производството на табла за автоматизацията, комуникационни и различни видове слаботокови табла, като конкурентните цени и качеството на продукцията правята „Еми електрик“ желан партньор за всяка една компания.

Ние имаме опит в производството на:

  • Командни шкафове и табла за управление на технологично оборудване, съответно лентови транспортьори, редлери, вибротранспортьори, елеватори, вентилатори, мелници и др.

  • Табла за управление на улично осветление;

  • Табла за автоматизация (КИП и А);

  • Ел. табла за среди с високи температури и налягане – намиращи приложение при преработка на петрол и петролни продукти;

  • Индустриални специализирани табла спрямо изискванията на клиента;