Електромерни табла

Към днешна дата “Еми електрик” извършва производство на :

  • Полиестерни електромерни табла ниско напрежение за директно и за индиректно измерване.

  • Метални електромерни табла ниско напрежение за директно и за индиректно измерване.

  • Главни електромерни табла ниско напрежение за жилищни и обществени сгради.

Произведените от “Еми електрик” електромерни табла са с най-високо качество и на конкурентна цена на територията на България и на Югоизточна Европа.

Производствената база позволява производството на всякакви конфигурации електромерни табла, като ние можем да гарантираме количество, срокове и качество при най- добри цени.