Продукти

Основната дейност на „Еми Електрик “ ЕООД е изработването на електрически табла за битови и промишлени цели по сключени договори и по индивидуални поръчки.

Ние произвеждаме следните видове табла:

- Главни и разпределителни табла за производствени цели;
- Разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение;
- Електромерни табла за жилищни и обществени сгради;
- Ел. табла за жилищни, обществени и административни сгради;
- Табла за електрически централи и подстанции;
- Командни шкафове за управление на технологични линии;
- Табла за управление на улично осветление;
- Табла за автоматизация (КИП и А);
- Ел. табла за среди с високи температури и налягане – намиращи приложение при преработка на петрол и петролни продукти;
- Други индустриални специализирани табла;

 Произведените от “Еми Електрик” електрически табла са с високо качество на конкурентни цени, като за нас е важно спазването на договорените срокове за производство.