Проекти

Към днешна дата “Еми електрик” ЕООД извършва производство и доставка по следните договори и поръчки:

- Доставка на полиестерни електромерни табла ниско напрежение /НН/ за директно измерване - период 21.01.2015-21.01.2020 г. – ЧЕЗ България;

- Доставка на полиестерни електромерни табла за индиректно измерване - период 19.03.2015-19.03.2020 г. – ЧЕЗ България;                                                                                                                             
- Доставка на автоматични прекъсвачи НН с лят корпус  - период 03.08.2016-03.08.2018 г.-    ЧЕЗ България;