За нас

 „Еми електрик“ ЕООД e динамично развиваща се компания с широк обхват в сферата на Енергетиката. Специализирана е в проектиране, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на ел. съоръжения и инсталации ниско и средно напрежение.

Фирмата е разработила и прилага на практика система за управление на качеството, чрез която се проследяват и контролират етапите на проектантската и производствената дейности. Тази система е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015.

„Еми електрик“ разполага с добре оборудвана база с площ 9975 кв.м и капацитет за производство на различни типове табла и електро оборудване, като възможностите на компанията позволяват обеми захранващи и вътрешния и външния пазар едновременно.

Ръководителите на проектантските и производствените групи са високо квалифицирани специалисти с дългогодишен практически опит.

Възможностите на компанията позволяват производството на табла за автоматизацията, комуникационни и различни видове слаботокови табла, като конкурентните цени и качеството на продукцията правят „Еми електрик“ желан партньор за всяка една компания.

Постоянните партньорски отношения с други европейски компанни позволяват компанията да отговаря, като стандарт и качество на европейските норми и изисквания.