• Какво предлагаме?
    Производство, доставка и монтаж на
    електрическо оборудване и електрически табла!
    Научете повече
The plant


За Еми Електрик Еоод

„Еми електрик“ ЕООД представлява динамично развиваща се компания с широк обхват в сферата на Енергетиката. Специализирана е в проектиране, производство, монтаж и въвеждане в експлоатация на ел. съоръжения и инсталации ниско и средно напрежение.